Projektiranje zelenih površina

Nakon analize postojećeg stanja (položaj odnosno mikrolokacija prostora, klima, tip tla, instalacije) pristupamo razradi ideja te uvažavajući želje investitora, nadalje izrađujemo Idejni, Glavni ili Izvedbeni projekt, a sve u skladu sa pravilima struke.

3D vizualizacije planiranih prostora su važan dio ponude. Računalno projektiranje i vizualizaciju prostora radi magistar inženjer urbanog šumarstva.