Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec

Završili smo veliki projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec. Radi se o 4 lokacije, grobljima na području općine.

Izvedeni su 3D idejni projekti uređenja kako same komunalne infrastrukture groblja, tako i hortikulture unutar njih.
Definirani su tlocrti pomoćnih zgrada, staza, prilaznih putova, spomenika i novih grobova, definirane su biljne vrste, njihove karakteristike i plan sadnje unutar prostora groblja u budućnosti.
Općina ove godine počinje s radovima, prema dogovorenom projektu koji smo u potpunosti izradili.

Projektant: Ivan Knežić , mag.ing.silv.

Galerija slika - kliknite na sliku za povećanje

Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec cijena, Hrvatska
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec cijena, Hrvatska
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec cijena, Hrvatska
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec cijena, Hrvatska
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec cijena, Hrvatska
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec cijena, Hrvatska
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec cijena, Hrvatska
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec cijena, Hrvatska
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec cijena, Hrvatska
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec cijena, Hrvatska
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec cijena, Hrvatska
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec cijena, Hrvatska
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec cijena, Hrvatska
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec cijena, Hrvatska
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec cijena, Hrvatska
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec cijena, Hrvatska
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec cijena, Hrvatska
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec cijena, Hrvatska
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec cijena, Hrvatska
  Uređenje okoliša - Sve