Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec

Završili smo veliki projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec. Radi se o 4 lokacije, grobljima na području općine.

Izvedeni su 3D idejni projekti uređenja kako same komunalne infrastrukture groblja, tako i hortikulture unutar njih.
Definirani su tlocrti pomoćnih zgrada, staza, prilaznih putova, spomenika i novih grobova, definirane su biljne vrste, njihove karakteristike i plan sadnje unutar prostora groblja u budućnosti.
Općina ove godine počinje s radovima, prema dogovorenom projektu koji smo u potpunosti izradili.

Projektant: Ivan Knežić , mag.ing.silv.

Galerija slika - kliknite na sliku za povećanje

Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec - groblja na području općine
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec - groblja na području općine
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec - groblja na području općine
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec - groblja na području općine
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec - groblja na području općine
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec - groblja na području općine
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec - groblja na području općine
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec - groblja na području općine
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec - groblja na području općine
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec - groblja na području općine
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec - groblja na području općine
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec - groblja na području općine
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec - groblja na području općine
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec - groblja na području općine
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec - groblja na području općine
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec - groblja na području općine
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec - groblja na području općine
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec - groblja na području općine
Projekt hortikulturnog planiranja javnih površina unutar Općine Sveti Petar Orehovec - groblja na području općine
  Uređenje okoliša - Sve