Uklanjanje starog travnjaka, postava novog gotovog travnog tepiha

Uklanjanje starog travnjaka, fino niveliranje terena, postava novog gotovog travnog tepiha, sadnja tuja u žardinjere.

Galerija slika - kliknite na sliku za povećanje

Uklanjanje starog travnjaka, fino niveliranje terena, postava novog gotovog travnog tepiha, sadnja tuja u žardinjere
Uklanjanje starog travnjaka, fino niveliranje terena, postava novog gotovog travnog tepiha, sadnja tuja u žardinjere
Uklanjanje starog travnjaka, fino niveliranje terena, postava novog gotovog travnog tepiha, sadnja tuja u žardinjere
Uklanjanje starog travnjaka, fino niveliranje terena, postava novog gotovog travnog tepiha, sadnja tuja u žardinjere
Uklanjanje starog travnjaka, fino niveliranje terena, postava novog gotovog travnog tepiha, sadnja tuja u žardinjere
Uklanjanje starog travnjaka, fino niveliranje terena, postava novog gotovog travnog tepiha, sadnja tuja u žardinjere
Uklanjanje starog travnjaka, fino niveliranje terena, postava novog gotovog travnog tepiha, sadnja tuja u žardinjere
Uklanjanje starog travnjaka, fino niveliranje terena, postava novog gotovog travnog tepiha, sadnja tuja u žardinjere
Uklanjanje starog travnjaka, fino niveliranje terena, postava novog gotovog travnog tepiha, sadnja tuja u žardinjere
Uklanjanje starog travnjaka, fino niveliranje terena, postava novog gotovog travnog tepiha, sadnja tuja u žardinjere
Uklanjanje starog travnjaka, fino niveliranje terena, postava novog gotovog travnog tepiha, sadnja tuja u žardinjere
Uklanjanje starog travnjaka, fino niveliranje terena, postava novog gotovog travnog tepiha, sadnja tuja u žardinjere
  Uređenje okoliša - Sve