Sadnja tuja visine 2 - 2,20 m, unutar novog dijela proširenog kloštranskog groblja

Sadnja tuja visine 2 - 2,20 m, unutar novog dijela proširenog kloštranskog groblja.

Galerija slika - kliknite na sliku za povećanje

Sadnja tuja visine 2 - 2,20 m, unutar novog dijela proširenog kloštranskog groblja
Sadnja tuja visine 2 - 2,20 m, unutar novog dijela proširenog kloštranskog groblja
Sadnja tuja visine 2 - 2,20 m, unutar novog dijela proširenog kloštranskog groblja
Sadnja tuja visine 2 - 2,20 m, unutar novog dijela proširenog kloštranskog groblja
Sadnja tuja visine 2 - 2,20 m, unutar novog dijela proširenog kloštranskog groblja
Sadnja tuja visine 2 - 2,20 m, unutar novog dijela proširenog kloštranskog groblja
Sadnja tuja visine 2 - 2,20 m, unutar novog dijela proširenog kloštranskog groblja
Sadnja tuja visine 2 - 2,20 m, unutar novog dijela proširenog kloštranskog groblja
Sadnja tuja visine 2 - 2,20 m, unutar novog dijela proširenog kloštranskog groblja
Sadnja tuja visine 2 - 2,20 m, unutar novog dijela proširenog kloštranskog groblja
Sadnja tuja visine 2 - 2,20 m, unutar novog dijela proširenog kloštranskog groblja
  Uređenje okoliša - Sve