Sadnja fotinija i tuja

Sadnja fotinija i tuja, postavljanje mulcha prihrana i nadosjetva travnjaka, te sadnja ukrasnih stupolikih grabova + fitosanitarna zaštita žive ograde tuja smaragdica.

Galerija slika - kliknite na sliku za povećanje

Sadnja fotinija i tuja
Sadnja fotinija i tuja
Sadnja fotinija i tuja
Sadnja fotinija i tuja
Sadnja fotinija i tuja
Sadnja fotinija i tuja
Sadnja fotinija i tuja
Sadnja fotinija i tuja
Sadnja fotinija i tuja
  Uređenje okoliša - Sve